Kontingent

Kontingent for sæson 2021 – 2022, som gælder fra 1. april 2021 til 31. marts 2022:

 • En familie kan melde sig ind samlet (et husstandsmedlemsskab) i klubben for 1400 kr. for en sæson.
 • Almindeligt medlemskab:  595 kr.
 • Unge mellem 18 og 24 år: 435 kr.
 • Studerende: 395 kr.  (m/studiekort, kopi sendes til
  koruptennis@gmail.com)
 • Junior (op til 18 år): 395 kr.
 • Dag-spillere: 435 kr. (må kun benytte banerne man-fredag kl.
  7-15)
 • Passivt medlemskab: 75 kr.

Beløbet indbetales på foreningens konto i Totalbanken: 6880 1044337