Kontingent

Kontingent for sæson 2024, som gælder fra 1. april 2024 til 31. marts 2025 og altså dermed også for indendørs softtennis:

  • En familie kan melde sig ind samlet (et husstandsmedlemsskab) i klubben for 1400 kr. for en sæson.
  • Almindeligt medlemskab:  595 kr.
  • Unge (mellem 18 og 24 år): 435 kr.
  • Studerende (m/studiekort, kopi sendes til koruptennis@gmail.com): 395 kr.
  • Junior (under 18 år): 395 kr.
  • Dag-spillere (må kun benytte banerne mandag-fredag kl. 7-15): 435 kr.
  • Passivt medlemskab: 75 kr.

Beløbet indbetales på foreningens konto i Totalbanken: 6880 1044337

Husk at anføre navn 😊

Nye medlemmer – send mail til koruptennis@gmail.com  med følgende oplysninger: 

– Fulde navn

– Fødselsdato

– Adresse

– Tlf. Nr.

– Mailadresse

Nøglebrik
For at få adgang til tennisbanerne, skal man have en nøglebrik, som købes af klubben og koster 150 kr. i depositum.

Intakte og funktionsduelige nøglebrikker købes tilbage ved eventuel udmeldelse.

Betaling til ovennævnte konto – husk navn 😉

Gæstespiller
Man kan prøve at spille tennis på banerne, selv om man ikke er medlem. Det kræver, at det er sammen med et medlem af klubben, og det må maksimalt være 3 gange på en sæson.
Det koster 30 kr. pr. gang, som betales FØR spil via MobilePay på samme måde som betaling for øl/vand (opslag på klubhuset) .

Gæstespillerordningen er IKKE tænkt som et alternativt kontingent, men en mulighed for at

– potentielle nye medlemmer kan prøve om tennis er noget for dem (ved indmeldelse kan man ved anmodning få gæstebetalingerne tilbage) 😊

– besøg af familie/ venner kan spille med et medlem 😊