Forholdsregler i forbindelse med corona-situationen

Forholdsregler i forbindelse med corona-situationen skal vi alle være skal opmærksomme på at overholde.

  •  Hold afstand
  • Husk at spritte af. Sprit står på bordene
  • Ikke flere end 10 personer på anlægget ad gangen.
  • Der er ingen adgang til klubhuset (man må dog stadig gerne benyttepladserne under overdækningen, hold afstand!)
  • Husk at skrive bestilling af baner i mappen, den ligger på bordet, så vi undgår, at for mange møder op på samme tid. Skriv evt. også på vores facebookside (Korup IF Tennis), hvornår I har tænkt jer at bruge            banerne.
  • Læs de ophængte plakater fra sundhedsstyrelsen og Dansk tennis forbund godt igennem, inden I starter spillet.

Generalforsamling
Generalforsamlingen, som var planlagt til at være den 17. marts, er aflyst.
Der vil blive meldt en ny dato ud.


Dagordenen i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af regnskab og budget
5. Fremkomne foreslag
6. Valg af bestyrelse jvf. §4
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Eventuelt