Generalforsamling

Tennisklubben holdt generalforsamling den 27. august 2020.  Referat af mødet kan ses ved at trykke på den blå tekst her under.

Generalforsamling Korup Tennis, 2020


Forholdsregler i forbindelse med corona-situationen

Forholdsregler i forbindelse med corona-situationen skal vi alle være skal opmærksomme på at overholde.

  •  Hold afstand
  • Husk at spritte af. Sprit står på bordene
  • Ikke flere end 10 personer på anlægget ad gangen.
  • Husk at skrive bestilling af baner i mappen, den ligger på bordet, så vi undgår, at for mange møder op på samme tid. Skriv evt. også på vores facebookside (Korup IF Tennis), hvornår I har tænkt jer at bruge            banerne.
  • Læs de ophængte plakater fra sundhedsstyrelsen og Dansk tennis forbund godt igennem, inden I starter spillet.