Træning                                                                                                                      Træning for juniorer starter igen efter ferie-pausen mandag den 17. august.


Generalforsamling
Korup Tennis afholder ordinær generalforsamling, tirsdag den 25. august  2020 kl 19.00 i KKIC.

Dagordenen i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af regnskab og budget
5. Fremkomne foreslag
6. Valg af bestyrelse jvf. §4
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Eventuelt


Forholdsregler i forbindelse med corona-situationen

Forholdsregler i forbindelse med corona-situationen skal vi alle være skal opmærksomme på at overholde.

  •  Hold afstand
  • Husk at spritte af. Sprit står på bordene
  • Ikke flere end 10 personer på anlægget ad gangen.
  • Husk at skrive bestilling af baner i mappen, den ligger på bordet, så vi undgår, at for mange møder op på samme tid. Skriv evt. også på vores facebookside (Korup IF Tennis), hvornår I har tænkt jer at bruge            banerne.
  • Læs de ophængte plakater fra sundhedsstyrelsen og Dansk tennis forbund godt igennem, inden I starter spillet.