Generalforsamling
Generalforsamlingen, som var planlagt til at være den 17. marts, er aflyst.
Der vil blive meldt en ny dato ud.


Dagordenen i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af regnskab og budget
5. Fremkomne foreslag
6. Valg af bestyrelse jvf. §4
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Eventuelt

Punkter til dagsordenden skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før.


Klargøring af udendørsbanerne er foreløbig fastlagt til at være i week-enden den 18.-19. april.