Formand:
Lisbeth Larsen, tlf. 21 24 44 09

Sekretær:
Lone Møller Larsen, tlf. 65 94 31 29

Kasserer:
Malene Larsen, tlf. 27 94 31 18

Baneansvarlig og træner:
Lars Jensen, 31 15 84 09